Vår families slektsregister

inkludert våre europeiske (primært portugisiske) og amerikanske slektninger.

Admiral Lauritz Galtung

Oberstløytnant Frants Butler, født 1668 i Irland, kom til Norge etter å ha tjenestegjort i fem år som «jaktpasje» ved hoffet til Christian V av Danmark/Norge i København. Han bosatte seg etterhvert på Kysnes i Hardanger hvor han giftet seg med Karen Johansdatter Galtung, barnebarn av admiral Galtung. ("Klikk" på bildet for mer info).

Om slektsoversikten

Mitt navn er Pål Butler Wang (1947). Jeg er sønn av Karen Butler Wang (1923-2001), datter av Wilhelm Butler Wang (1881-1940).

Jeg har lenge arbeidet med å samle inn opplysninger om slekten vår og tilknyttede slekter/familier. Utgangspunktet mitt har vært Gerh. Berghs "blå" ringperm som vel er distribuert til alle i familien på 1960-tallet. Ringpermens tittel er «Slektsregister for familien Wang og tilknyttede familier». Slektsregisteret ble samlet av Gerh. G. Bergh og utgitt på 1960-tallet. Finn Wang skal også nevnes i denne sammenheng. Han var min mors bindeledd til prosjektet.

Mine slektssider har til hensikt å være et samlingssted for å kunne dele informasjon om våre avdøde og nålevende slektninger. Dagens yngre generasjon er det ingen opplysninger om. Her er jeg avhengig av data som kan innarbeides. Personopplysninger og historier om nålevende og avdøde slektninger tas i mot med glede!

Jeg har konsentrert mitt arbeide om utvalgte familier bakover i tid der trådene slutter i slektsregisteret. Digitaliseringen av kirkebøker, folketellinger og annet relevant materiale har gjort dette mulig. Diverse internettbaserte genealogiske sider har også vært til stor hjelp. Dessverre er det imidlertid mye unøyaktighet der ute. Derfor må det presiseres at jo lenger tilbake i tid vi befinner oss, jo større usikkerhet hefter ved personopplysningene. Jeg vil også advare mot en god del «surr» som er publisert på nettsidene til MyHeritage.

Jeg er takknemlig for tilbakemeldinger slik at feil og annet kan rettes opp. Min mailadresse er: pbwang1947@protonmail.com.

Jeg oppfordrer til KORREKTURLESNING!

Borgermester Trond Claussøn

Et av Bymuseets eldste malerier, malt omkring 1640, forestiller borgermester Trond Claussøn sammen med to koner og mange barn. Som mange i vår egen tid var Trond sønn av en innvandrer fra Holland, Claus Hollender. Han ble en vel ansett kjøpmann i Oslo, rådmann og senere borgermester. Dette embetet beholdt han etter at byen ble flyttet og ble til Christiania. Han ble således OSLOS SISTE OG CHRISTIANIAS FØRSTE BORGERMESTER. ("Klikk" på bildet for mer info).